Konular

 • Türkiye ve çevresinin aktif tektoniği
 • Paleosismoloji
 • Sismoloji - Sismotektonik
 • Tektonik Jeodezi
 • Tektonik Jeomorfoloji
 • Kabuk Deformasyonunun İzlenmesi ve Modellenmesi
 • Tsunami
 • Arkeosismoloji
 • Aktif Tektonikte kullanlan jeofizik yöntemler
 • Aktif havza gelişimi ve modellenmesi
 • Tehlike/risk analizi ve modelleme
 • Aktif tektonik ile ilgili mühendislik çalışmaları
 • 06-20 Şubat 2023 Depremleri 

ATAG-26 Çalıştayı için kayıt ve başvurular sona ermiştir.

ÖNEMLİ NOTLAR: 

 • Çalıştay ve bildiri yazım dili Türkçe’dir.
 • Çalıştayda zaman sıkıntısı olabileceği dikkate alındığından, birden fazla bildiri gönderen yazarların sadece 1. isimli bildiriye sözlü sunu yapma  imkanı verilecektir.
 • Bildiri özeti gönderip çalıştaya katılmayanların bildirileri kitapçıkta yayımlanmayacak ve çalıştay programından çıkartılacaktır.
 • Poster Boyutu: 90 cm En X 120 cm. Boy olacak şekilde düzenlenmelidir.

 • Davet mektubu ihtiyacı bulunan katılımcılar atag26@boun.edu.tr  e-posta adresine mesaj göndererek talep edebilirler.

 • Lütfen aynı bildiri için birden fazla form doldurup göndermeyiniz.


Son Güncelleme: 20:17:57 - 25.10.2023